Konferanse

Seminar, kurs, møte

En vellykket konferanse krever god tid og gjennomtenkt planlegging. Man bør ha et klart mål om budskapet og hva utbyttet skal være for deltageren. Hvor konferansen skal avholdes, og hvordan kommunikasjonen skal foregå, vil også være av stor betydning. 

Sosiale aktiviteter fører som regel til økt engasjement. Når man gjør noe annerledes på et nytt sted øker inspirasjonen, samholdet, kreativiteten og arbeidslysten. Deltagerne blir kjent på en helt ny måte, relasjoner og samhandling styrkes. Samtidig skal det være, kostnadseffektivt og praktisk gjennomførbart. Vi hjelper deg med alt det praktiske, fra ideer til utarbeidelse av tilbud, forhandling av priser & betingelser, invitasjon og påmelding, gjennomføring og oppfølging i etterkant.

Vårt mål er at dere får maksimalt ut av investeringen og at kundes involvering og håndtering blir så enkel og effektiv som mulig.

InHouse i Sandefjord // EVENT, DESIGN & FILM
we mind your business
InHouse AS, Fokserødveien 31, 3241 Sandefjord
Org.nr. 921 694 458
© INHOUSE AS 2020
Slider